8 & 9 juni 2024

Blooming Boskoop 2024

Op 8 en 9 juni 2024 keert Blooming Boskoop terug!

Op zaterdag brengen we je terug naar de glorieuze jaren 60, 70 en 80 met een spetterend feest vol nostalgische muziek, heerlijk eten en drankjes. Laat je meeslepen door de beats en dans de hele avond weg met geweldige live bands die een verrassende draai geven!

Op zondag nodigen we jou en je vrienden en familie uit voor de Polder Dag, een dag vol plezier en avontuur voor alle leeftijden. Dit jaar voegen we een extra dimensie toe met Music & Art. We streven ernaar om de culturele scene in Boskoop en omgeving een boost te geven!

Kun jij niet wachten? Binnenkort volgt meer informatie! Zet deze onvergetelijke ervaring alvast in je agenda! 🎶✨

Programma 

Line-up zaterdag

Een onvergetelijke zaterdag vol muzikale nostalgie staat op het programma! Vier geweldige bands zullen hits uit de jaren 60, 70 en 80 laten herleven. Eerst betreedt “Now What” het podium, gevolgd door “Have a Cigar” uit Bodegraven. Daarna verwelkomen we enthousiast de terugkeer van Ventol, en als kers op de taart hebben we “Case Choice”, met voormalige leden van legendarische bands D.I.N.S. en Weenie & The Jugs. Geniet van geweldige muziek.

Tickets

Proeftuin van Holland – Boskoop

Dit jaar wordt Blooming Boskoop georganiseerd op de voormalige onderzoeksvelden aan de zuidzijde van de Proeftuin van Holland, gelegen aan het Rijneveld 153 in Boskoop.

De Proeftuin van Holland is een unieke locatie in Het Groene Hart en is ideaal gelegen tussen de grote steden.

Je kent het vast van BUCK bar.kitchen, Theeschenkerij & Streekwinkel Proef de Tuin en/of de indrukwekkende assortimentstuin met maar liefst 2500 verschillende soorten planten en bomen. Kom en beleef het zelf!

Info

Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop.

Het evenement vindt plaats achter op het terrein van de Proeftuin van Holland.

Alle data:

Zaterdag 8 juni | 15.00 – 23.00 uur

Zondag 9 juni | 10.00 – 17.00 uur

Reguliere voorverkoop:

Polder Feest vanaf € 15,-

Polder Dag : Gratis

Tickets kunnen vooraf online en bij het fysieke verkooppunt vanaf 15 mei (Proef de Tuin, gevestigd Proeftuin van Holland | Rijneveld 153 te Boskoop) gekocht worden.

Polder Feest: 18+ (legitimatie is verplicht)

Overige activiteiten: voor alle leeftijden.

Fietsen: kunnen gestald worden op het terrein van de Proeftuin van Holland, op aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Auto’s: kunnen geparkeerd worden op het terrein van de Proeftuin van Holland, op aanwijzingen van de verkeersregelaars. Wij vragen je echter om zoveel mogelijk met de fiets te komen!

Het is op eigen risico mogelijk om jassen op te hangen.

  • Blooming Boskoop behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
  • De organisatie van Blooming Boskoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolgd is van handelen of nalaten van Blooming Boskoop, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het event, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  • Blooming Boskoop hanteert het binnen = binnen beleid.
  • Het dragen van een voetbalshirt, kenmerkende kledij van genootschappen, clubs en verenigingen met een ongunstige reputatie en/ of discriminerende kleding zijn niet toegestaan.
  • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie van Blooming Boskoop niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.
  • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotiemateriaal uit te delen.
  • Bij het betreden en verlaten van Blooming Boskoop dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
  • Gedurende het festival vindt geen refund van de waarde van eventueel overgebleven tokens plaats aan de bezoeker.
  • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Blooming Boskoop te allen tijde op te volgen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels en de algemene bezoekersvoorwaarden van Blooming Boskoop houden, zal de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
  • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

Algemene gegevens: 

Stichting Blooming Boskoop

Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop

E-mailadres: info@bloomingboskoop.nl

Bank: NL16 RBRB 8841 4137 51

RSIN: 865115060

KvK: 89800850

Onze doelstelling:

‘Het enthousiasmeren van mensen voor de groene sector en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. Een ruime omschrijving maar dat we willen benadrukken dat Boskoop een uniek kwekersdorp is moge duidelijk zijn. Minstens zo belangrijk is het uitdragen van gemeenschapszin en de verbinding leggen tussen stad (Alphen) en platteland (Boskoop).

Actueel beleidsplan:

Ons actueel beleidsplan 2024 geeft richting aan onze activiteiten om onze doelstelling te kunnen realiseren. Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het werven van fondsen, sponsoren en donaties alsmede het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen enzovoort. Beleidsplan Blooming Boskoop

Beloningsbeleid:

Het bestuur van Stichting Blooming Boskoop bestaat uit drie leden. Deze zijn allen onbezoldigd actief. Verder heeft de stichting géén personeel in dienst.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: J. Kalkman

Secretaris: D. Verbeij

Penningmeester: C. Senneker

Activiteiten:

De activiteiten tijdens Blooming Boskoop 2024 bestaan uit een Polder Feest, een Polder Dag en een Polder Loop. Een verdere toelichting wat betreft deze activiteiten vindt u onder het kopje ‘programma’.

Financiële verantwoording:

Blooming Boskoop 2023 betreft de eerste editie. Hierdoor zijn publicatiecijfers nog niet aanwezig.

Sponsoren 2023 def