8 & 9 juni 2024

Blooming Boskoop 2023

Het is een groot succes geweest, de allereerste Blooming Boskoop editie is tot een einde gekomen! We willen onze oprechte dank uitspreken aan alle sponsoren die hebben bijgedragen aan dit prachtige evenement. Mede dankzij hun steun hebben we een onvergetelijke eerste editie van Blooming Boskoop kunnen neerzetten. We zijn ook ontzettend dankbaar voor het enthousiasme en de aanwezigheid van onze bezoekers. Het waren warme, maar vooral gezellige dagen! Wij kunnen in ieder geval niet wachten om jullie in 2024 weer te zien. We hebben grootse plannen en zullen jullie verrassen met nog meer magische momenten. Blijf op de hoogte, want er komt nog veel meer aan!

Programma 

Line-up

De line-up van Blooming 2023 was onvergetelijk. Met optredens van One After 909, The Rockin’Stones, Little Art & The Rockin’Giants, Chill, Ven Tol, Concours Hippieque, Kidz-DJ, Pop-In-Koor, Bas Baelde en Go West was het een feest om nooit te vergeten. We willen jullie bedanken voor jullie fantastische optredens! De bezoekers hebben enorm genoten van jullie aanwezigheid.

   

Tickets

Proeftuin van Holland – Boskoop

Dit jaar wordt Blooming Boskoop georganiseerd op de voormalige onderzoeksvelden aan de zuidzijde van de Proeftuin van Holland, gelegen aan het Rijneveld 153 in Boskoop.

De Proeftuin van Holland is een unieke locatie in Het Groene Hart en is ideaal gelegen tussen de grote steden.

Je kent het vast van BUCK bar.kitchen, Theeschenkerij & Streekwinkel Proef de Tuin en/of de indrukwekkende assortimentstuin met maar liefst 2500 verschillende soorten planten en bomen. Kom en beleef het zelf!

Info

Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop.

Het evenement vindt plaats achter op het terrein van de Proeftuin van Holland.

Alle data:

Zaterdag 10 juni | 15.00 – 23.00 uur

Zondag 11 juni | 12.00 – 19.00 uur

Woensdag 14 juni | 19.00 – 23.00 uur

Donderdag 15 juni | 19.00 – 23.00 uur

15.00 – 16.30 uur | Chill | Groovy Mainstage

16.30 – 18.00 uur | Little Art & The Rockin’Giants | Harmony Stage

18.00 – 19.30 uur | Rockin’Stones | Groovy Mainstage

19.30 – 21.00 uur | Ven Tol | Harmony Stage

21.00 – 21.15 uur | DJ | Groovy Mainstage

21.15 – 22.00 uur | One After 909 | Groovy Mainstage

22.00 – 22.15 uur | DJ | Groovy Mainstage

22.15 – 23.00 uur | One After 909 | Groovy Mainstage

12.00 – 12.30 uur | DJ | Groovy Mainstage

12.30 – 13.00 uur | Pop-in-Koor | Groovy Mainstage

13.00 – 14.00 uur | Kidz DJ | Harmony Stage

14.00 – 14.30 uur | Bas Baelde | Harmony Stage

14.30 – 15.00 uur | DJ | Groovy Mainstage

15.00 – 15.45 uur | Concours Hippieque | Groovy Mainstage

15.45 – 16.30 uur | Kidz DJ | Harmony Stage

16.30 – 17.15 uur | Concours Hippieque | Groovy Mainstage

17.15 – 18.00 uur | DJ | Groovy Mainstage

18.00 – 18.45 uur | Concours Hippieque | Groovy Mainstage

17.00 – 18.30 uur | Chill | Groovy Mainstage

19.30 – 22.30 uur | Go West | Groovy Mainstage

Reguliere voorverkoop:

Polder Feest vanaf € 15,-

Polder Dag volwassen € 5,- & kinderen € 2,50

Polder Loop – Gratis

Polder Film vanaf € 15,-

Tickets kunnen vooraf online en bij het fysieke verkooppunt (Proef de Tuin, gevestigd Proeftuin van Holland | Rijneveld 153 te Boskoop) gekocht worden.

Polder Feest: 18+ (legitimatie is verplicht)

Overige activiteiten: voor alle leeftijden.

Fietsen: kunnen gestald worden op het terrein van de Proeftuin van Holland, op aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Auto’s: kunnen geparkeerd worden op het terrein van de Proeftuin van Holland, op aanwijzingen van de verkeersregelaars. Wij vragen je echter om zoveel mogelijk met de fiets te komen!

Het is op eigen risico mogelijk om jassen op te hangen.

  • Blooming Boskoop behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
  • De organisatie van Blooming Boskoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolgd is van handelen of nalaten van Blooming Boskoop, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het event, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  • Blooming Boskoop hanteert het binnen = binnen beleid.
  • Het dragen van een voetbalshirt, kenmerkende kledij van genootschappen, clubs en verenigingen met een ongunstige reputatie en/ of discriminerende kleding zijn niet toegestaan.
  • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie van Blooming Boskoop niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.
  • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotiemateriaal uit te delen.
  • Bij het betreden en verlaten van Blooming Boskoop dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
  • Gedurende het festival vindt geen refund van de waarde van eventueel overgebleven tokens plaats aan de bezoeker.
  • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Blooming Boskoop te allen tijde op te volgen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels en de algemene bezoekersvoorwaarden van Blooming Boskoop houden, zal de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
  • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

Algemene gegevens: 

Stichting Blooming Boskoop

Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop

E-mailadres: info@bloomingboskoop.nl

Bank: NL16 RBRB 8841 4137 51

RSIN: 865115060

KvK: 89800850

Onze doelstelling:

‘Het enthousiasmeren van mensen voor de groene sector en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. Een ruime omschrijving maar dat we willen benadrukken dat Boskoop een uniek kwekersdorp is moge duidelijk zijn. Minstens zo belangrijk is het uitdragen van gemeenschapszin en de verbinding leggen tussen stad (Alphen) en platteland (Boskoop). De VOA borrel op donderdag 15 juni voorafgaand aan de Polder Film, is zo’n voorbeeld van verbinden.

Actueel beleidsplan:

Ons actueel beleidsplan 2023 geeft richting aan onze activiteiten om onze doelstelling te kunnen realiseren. Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het werven van fondsen, sponsoren en donaties alsmede het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen enzovoort. Beleidsplan Blooming Boskoop

Beloningsbeleid:

Het bestuur van Stichting Blooming Boskoop bestaat uit drie leden. Deze zijn allen onbezoldigd actief. Verder heeft de stichting géén personeel in dienst.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: J. Kalkman

Secretaris: D. Verbeij

Penningmeester: C. Senneker

Activiteiten:

De activiteiten tijdens Blooming Boskoop 2023 bestaan uit een Polder Feest, een Polder Dag, een Polder Loop en een Polder film. Een verdere toelichting wat betreft deze activiteiten vindt u onder het kopje ‘programma’.

Financiële verantwoording:

Blooming Boskoop 2023 betreft de eerste editie. Hierdoor zijn publicatiecijfers nog niet aanwezig.

Sponsoren 2023 def